Zöldfelület-fenntartás Budakalászon


Virágágyak

szerzők: Pernesz Katalin és Mandula Gergely

Bevezetés


A 2010-es évben Budakalász város Önkormányzata első alkalommal bízta szakemberekre a város kiemelt zöldterületeihez tartozó virágágyainak tervezését, beültetését. Az egyéb, virágágyakhoz kapcsolódó fenntartási munkákat (öntözés, gyomlálás, kapálás) pedig a Polgármesteri Hivatal parkfenntartó vállalkozásunkkal szoros együttműködésben végezte.

Az egynyári virágágyak szerepe a település életében


Anyagi lehetőségeihez mérten egyre több település tartja elengedhetetlennek azt, hogy javítson környezetének minőségén, megmutassa igényességét arra vonatkozóan, hogy fontosnak tartja zöldfelületeinek megfelelő színvonalú kialakítását, fenntartását. Az esztétikus településkép nemcsak a lakók jó közérzetéhez járul hozzá, hanem hat a településsel kapcsolatos értékítéletre, a településhez való kötődésre, a szemlélő igényességére, ízlésvilágára, a település környezeti kultúrájára. A növények szerepe rendkívül jelentős ebben, tudatos alkalmazása nélkül harmonikus településkép nem jöhet létre. Ugyan a virágágyak nem rendelkeznek térformáló szereppel, viszont esztétikai értékük, pozitív hatásuk annál nagyobb, jelenlétük alapvető fontosságú. A terek kitöltésének, a zöldfelületek alakításának legreprezentatívabb módja a figyelemfelkeltő színhatást biztosító egy-, illetve az ezeket szezonálisan váltó, helyettesítő kétnyári virágágyak létesítése. Feltűnő megjelenést azzal érünk el, ha az egynyári virágokat csoportosan, tömegesen ültetve alkalmazzuk.

Virágágyak és adottságaik Budakalászon


Budakalász egynyári virágágyait alapvetően két nagy csoportra lehet osztani. Az első csoport, melyhez az ágyások többsége tartozik, az úgynevezett „Ófalu” kevés zöldfelülettel ellátott településrészhez kapcsolódik. Ezek nagyrészt burkolattal körülvett, kisebb méretű - átlagosan 20 m2-es – növénykiültetések. Az Ófalu virágágyásai formálják a település képét, díszítik a városközpontot és jelentős szerepet töltenek be egy-egy történelmi emlékhely hangsúlyozásában, kiemelésében. Az egy- és kétnyári dísznövények itt megfelelő mennyiségű napfényben részesülnek, azonban a nyáron felforrósodó burkolatok és házfalak szélsőségesen forró mikroklímát teremthetnek, amit a tervezés és fenntartás során egyaránt figyelembe kellett vennünk. Mindezek mellett a városi környezet füstgázokkal és porral szennyezett levegőjének káros hatásaival, valamint az utak síkosság-mentesítésekor a területre kerülő szóróanyaggal és a talajtömörödéssel együtt fellépő vízhiánnyal is számolnunk kellett.
A másik csoportba ugyancsak két virágágy tartozik, azonban teljes kiterjedésük eléri a városközpontban található ágyások összes területét: a település keleti kapujaként funkcionáló körforgalmak beültetésével Budakalász idén két új virágággyal gazdagodott. Az ökológiai adottságok néhány tekintetben kedvezőbbek, mert a burkolt felületektől gyepes sáv választja el az ágyásokat és épületek sincsenek, amik szélsőségesen forró klímát alakítanának ki. A légszennyezettség is kisebb annak ellenére, hogy a forgalom jelentősnek mondható.
A jövőre nézve javasolt néhány évente felmérni a településszerkezetben lezajlott változásokat (változó adottságok és funkciók) és újra átgondolni, hogy hol érvényesül legjobban a kiültetés, esetleg újra meg kell találni a figyelemfelkeltő virágos felület aktuális helyét.

Virágágyak tervezése

A megfelelő eredmény elérése érdekében javasolt időt szentelni a kiültetési terv elkészítésére, mely tartalmazza az ültetések helyszíneit, a növénykiosztást, a tervezett fajok és fajták pontos megnevezését, szükséges darabszámát és a javasolt ültetési és szállítási ütemezést is. A maximális díszítőértéket nemcsak a megfelelő talaj előkészítéssel és a gondos fenntartással lehet elérni, hanem azt a helyes ültetési forma, kiültetési mód meghatározása és a növények megfelelő kiválasztása is jelentősen befolyásolja. A virágágyak tervezésekor figyelni kell az egymás mellé tervezett növények magasságára és arra, hogy az egyes fajok, fajták jól elkülönüljenek egymástól, a kiültetett folt, minta egyértelmű, könnyen áttekinthető legyen. Mivel a zöldfelületek tekintetében a legélénkebb színhatást az egynyári növények adják, így elengedhetetlen a megfelelő színkezelés, a színtörvények ismerete, a megfelelő és környezethez (növényzet, épületek, utak) leginkább alkalmas színösszeállítás kiválasztása a harmónia megteremtése érdekében. Azonban ügyelni kell arra, hogy az egység ne okozzon monotóniát és a kontraszt ne legyen túl erős, nyugtalanító.
A Petőfi téri szikla és a körforgalmak ágyása geometrikus felosztással, centrális rendszerben (az ágyás közepére kerül a legmagasabb faj, majd a szélek felé haladva fokozatosan csökken a növények magassága) került kiültetésre, az első esetében központi szereppel rendelkezik a szikla, utóbbinál az ágyás vonala párhuzamos a szegéllyel, középpontja a kör közepe. A Lövétei keresztnél egyenes vonalakkal határolt ágyás, a posta melletti és a Polgármesteri Hivatal udvarán található szalagágy szabálytalan növénykiosztású, egyenes vonalakkal lehatárolt foltok kialakítása történt meg: a szélekre alacsonyabb, középre pedig magasabb  virágok kerültek.  A tervezés során különösen ügyeltünk arra, hogy az ágyások kialakítása nagyvonalú legyen, a foltok kiosztása ne legyen elaprózva, túlbonyolítva.


Fajtaválasztás


Az egynyári virágok fajtaválasztéka igen gazdag, ma már a hazai és külföldi nemesítésűek közül is bátran válogathatunk virágszín, virágforma, méret, virágzási idő, levélszín, fény-, víz-, talaj-, tápanyagigény stb. szerint. A magyar eredetű (nemesítésű) fajták előnyei között szerepel a szárazságtűrés, tartós virágzás, olcsóbb előnevelési lehetőség, gazdaságosabb fenntarthatóság, ugyanakkor elengedhetetlen a külföldi nevelésű fajták használata is, ha fajtákban gazdag ágyásokat szeretnénk kialakítani. A virágok látványát a száron lévő elvirágzott részek erősen rontják, ezért a fenntartók szívesebben választják azokat a fajtákat, amelyeken kevésbé látszanak a száraz virágmaradványok. Egyes fajok öntisztulók, ami azt jelenti, hogy az elvirágzott részek maguktól lehullnak. A budakalászi zöldterületeken a következő, a Kutató Intézet által nemesített egynyári dísznövények kerültek kiültetésre: Celosia argentea var. plumosa ’Bikavér’/ tollas celózia és Rudbeckia hirta ’Glória’/ borzas kúpvirág. A külföldi fajták közül az ágyásokban kiemelkedő szerepe volt 2010-ben az egész nyáron át virágzó Begonia semperflorens/ begónia, homogén felületet adó, szárazságtűrő Verbena rigida/ kékvirágú vasfű és Senetio cineraria ’Silverdust’/ hamvaska fajtáknak. A Tagetes erecta Antiqua ’Yellow’/ nagyvirágú bársonyvirág szintén jó választásnak bizonyult (annak ellenére, hogy nem öntisztuló, így többletmunkát igényel) feltűnő, harsány színfoltként emelte a kiültetések esztétikai értékét.

Kiültetés és fenntartás


Az intenzív virágágyak kiültetésekor a megfelelő minőségű palánták kiválasztása mellett fokozottan figyeltünk a növények tápanyagigényeinek kielégítésére. Érett marhatrágya beforgatása mellett hosszú lebomlási idejű (5-6 hónap) virágágyi műtrágyát juttatunk ki, amit a növények gyors bokrosodással és intenzív virágzással háláltak meg. A csapadékban szegényebb időszakokban a vízpótlásról (öntözési normák pontos betartásával) és egyben a levélfelületek lemosásáról, valamint a gyomnövények folyamatos eltávolításáról és az ágyások kapálásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A szoros együttműködésnek köszönhetően a fenntartási munkák kifogástalan minőségben zajlottak.
A szakirodalom sok helyen említi az „embert, mint károsító tényezőt”. Szerencsére ez nincs mindig így! Az új virágágyak fogadtatása a lakosság felől igen kedvező volt. Már a kiültetések során is sokan álltak meg és fejezték ki örömüket, hogy szépül a település. Egyes házakból az ültetés során önként biztosították a beöntözéshez szükséges vizet, ami nagyban megkönnyítette munkánkat és a jogtalan eltulajdonítások száma is elhanyagolhatónak mondható.
Összességében a legnagyobb eredménynek azt tartjuk, hogy a közösség a virágágyakat sajátjának tekinti és vigyáz rájuk, ami mindenképp erősíti a településhez való kötődést.

Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor: Növények a kertépítészetben

 
© Mandula kert 2011
tel: +36 20 365 9507
Skype: mandulakert